Словарь санскрита

Русско-санскритский словарь / русско-санскритский словарь.
Около 30 тысяч слов санскрита.

चूचुक

चूचुक /cūcuka/
1. заикающийся
2. n.
1) сосок
2) грудь (женская)

Adj., m./n./f.

m.sg.du.pl.
Nom.cūcukaḥcūcukaucūcukāḥ
Gen.cūcukasyacūcukayoḥcūcukānām
Dat.cūcukāyacūcukābhyāmcūcukebhyaḥ
Instr.cūcukenacūcukābhyāmcūcukaiḥ
Acc.cūcukamcūcukaucūcukān
Abl.cūcukātcūcukābhyāmcūcukebhyaḥ
Loc.cūcukecūcukayoḥcūcukeṣu
Voc.cūcukacūcukaucūcukāḥ


f.sg.du.pl.
Nom.cūcukācūcukecūcukāḥ
Gen.cūcukāyāḥcūcukayoḥcūcukānām
Dat.cūcukāyaicūcukābhyāmcūcukābhyaḥ
Instr.cūcukayācūcukābhyāmcūcukābhiḥ
Acc.cūcukāmcūcukecūcukāḥ
Abl.cūcukāyāḥcūcukābhyāmcūcukābhyaḥ
Loc.cūcukāyāmcūcukayoḥcūcukāsu
Voc.cūcukecūcukecūcukāḥ


n.sg.du.pl.
Nom.cūcukamcūcukecūcukāni
Gen.cūcukasyacūcukayoḥcūcukānām
Dat.cūcukāyacūcukābhyāmcūcukebhyaḥ
Instr.cūcukenacūcukābhyāmcūcukaiḥ
Acc.cūcukamcūcukecūcukāni
Abl.cūcukātcūcukābhyāmcūcukebhyaḥ
Loc.cūcukecūcukayoḥcūcukeṣu
Voc.cūcukacūcukecūcukāni

Monier-Williams Sanskrit-English Dictionary
---

चूचुक [ cūcuka ] [ cūcuka m. f. n. stammering Lit. MBh. xiv , 1016

[ cūcuka m. pl. N. of a people , Lit. xiii , 207 , 42 ( [ cuc ] , C)

n. = [ °kāgra ] ( also [ cucuka ] mn. and [ cucūka ] n. Lit. L.) Lit. R. vi , 23 , 13 Lit. Suśr. Lit. VarBṛS. lxviii , 27 Lit. Kathās. cxx.

---

смотрите так же: шведско-русский словарь, и язык латинский словарь, чешский словарь, грузинский словарь, румынский словарь, язык,